Novinky

14. Cílové skupiny (Šalda)

02.06.2011 18:13
  14. Cílové skupiny   Kupní chování = ty složky chování zákazníka, které se týkají jeho projevů na trhu, jejich příčin i jejich následků = proč a jak zákazníci získávají a užívají zboží, služby, jak je odkládají, přestávají užívat. 1) rozpoznání problému –...

—————

14 Cílové skupiny (Pavlásková)

31.05.2011 11:20
  14. Cílové skupiny   Segmentace spotřebitelských trhů – koho budeme oslovovat, členění dle rozdělení dle kritérií: Geografické            ...

—————

15 Cíle a strategie marketingové komunikace (Pavlásková)

31.05.2011 11:19
  15. Cíle a strategie marketingové komunikace Doporučení pro komunikaci se sdělovacími prostředky Při jednání s novináři buďte struční a konkrétní, vystupujte klidně a důvěryhodně. Někdy právě více zaujme nonverbální komunikace než samotné sdělení. ...

—————

24 Chování jednotlivce v organizaci (Mirošníková)

31.05.2011 10:23
24 Chování jednotlivce v organizaci.doc (610,5 kB)

—————

19 Direct marketing (Mirošníková)

30.05.2011 20:25
  19. Direct marketing Internetová komunikace, nové trendy v marketingové komunikaci, výhody a nevýhody přímého prodeje, využití nových technologií v marketingu, E-marketing, E-commerce, B2B, B2C, C2C, internetové reklamní systémy, emailová reklama, kodex pravidel etikety...

—————

18 Podpora prodeje (Mirošníková)

30.05.2011 20:24
  18 Podpora prodeje Vymezení a význam podpory prodeje v marketingové komunikaci, osobní prodej, komunikace v místě prodeje, výstavy a veletrhy, analýza chování konečného spotřebitele, teorie přímého prodeje, multilevel marketing   Podpora prodeje, osobní prodej, komunikace v...

—————

17 Reklama, reklamní strategie (Mirošníková)

30.05.2011 20:22
    17 Reklama, reklamní strategie Cíle, nástroje, prostředky a systémy řízení reklamy, reklamní trh, sponsoring, výzkum reklamy, psychologie reklamy, Public Relations v CR, pozitivní a negativní publicita, teorie skryté reklamy, hlavní nástroje PR, krizový marketing, marketingové...

—————

Úvod do ekonomie (Mirošníková)

30.05.2011 20:21
  Úvod do ekonomie   Ekonomie studuje chování jednotlivců, je to věda o lidském chování a společenské realitě Ekonomie je věda společenská a využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, hospodářského zeměpisu, historie, marketingu,...

—————

Komunikační rozpočet (Bajzíková)

30.05.2011 20:18
  16. Komunikační rozpočet   Metody jeho tvorby, financování systémů vnitřní a vnější komunikace, specifika komunikace s veřejností, faktory ovlivňující rozpočet, mediální plánování, masová komunikace, metody a modely komunikace   Proces marketingové komunikace odpovídá procesu...

—————

Založení s.r.o. (Mirošníková)

30.05.2011 20:13
s.r.o. (Mirošníková).doc (121,5 kB)

—————