Základy podnikání (od Alenky)

14.03.2011 16:52

 

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

 

Význam a funkce obchodu

Retailing

 • soubor moderních forem a metod maloobchodu spotřebním zbožím

 • Obchod je realizován v síti prodejen

 • Vznik obchodu – potřeba prostředníka pro ekonomické transakce

 • obchod je mezičlánek mez výrobou a spotřebou

Bartrový obchod = směna služby za protislužbu

 

Zákazník = osoba, která má o produkt nebo službu zájem, proto může být potenciální nebo osoba, která to už spotřebovala. Můžeme to vyhodnotit kvantitativně (kolik zákazníků bylo spokojeno se službou) i kvalitativně

x

Spotřebitel – je ten, který si službu nebo produkt koupil a teď aktuálně ji má a spotřebovává ji

Členění systému vnitřního obchodu:

 • maloobchod

 • velkoobchod

 • pohostinství

 • cestovní ruch

 

4 důležité klasifikace:

Klasifikace produkce (dříve SKP) .. dnes (od r. 2008) Klasifikace CZ – CPA

 • např. těžbu uhlí (je to činnost) zařadíme do CZ-CPA

Klasifikace odvětvových činnosti (dříve OKEČ … už nepoužíváme) ..místo toho je dnes Klasifikace CZ - NACE

 • např. hotelnictví do CZ-NACE

Klasifikace individuální spotřeby CZ – COICOP

 • výčet položek např. z oblasti potravinářského spotřebního zboží (neperlivá voda je přepočtena na nějakou měrnou jednotku) .. .na základě je možné určit index spotřebitelských cen a určuje se podle toho i HDP

(jsou tam průměrné ceny pouze vybraných položek – co se obvykle a nejčastěji používá)

Klasifikace pro mezinárodní obchod – Celní sazebník

 • vybírají se sem položky orientované na celní sazebník. ČR v mezinárodním obchodě neobchoduje ve všech položkách.

 

FUNKCE OBCHODU

 • směnná

 • spojovací

 • překlenovací

  • věcná

  • prostorová

  • časová

 • hodnototvorná

 • iniciační (propagační, marketingová)

 • racionalizační

 • reprodukční

 • kontrolní

 • ekologická

 

Marketingový výzkum je zaměřený na:

 • trh

 • zákazníka

 • výrobek

 

Na trhu je díra a to nás přesvědčí přijít s novým výrobkem (bioprodukty)

Zákazník – ženy, kolik dětí, věk, kde bydlí, příjem = můžeme zaměřit na konkrétního zákazníka

Fare tradový výrobky – výrobky, při jejíž výrobě se nezneužívá dětská práce (překlad fare trade = spravedlivý obchod a spravedlivě odměněn). Je zde úzký sortiment, málo značek (kakao, čokoláda, čaj, korálky) … je tu díra na trhu (např. na rozdíl od bioproduktů, které znají všichni)… prosadit a přijít s novým trendem

Direct trade (obch.značka) – přímo nakupujeme, např. v Kolumbii

 

Marketingová výzkum rozdělujeme podle:

 • subjektu = spotřebitel a bude nás zajímat jeho spotřebitelské chování (Demoskopický výzkum = zkoumáme spotřebitelské chování, zda je zájem o bioprodukci apod.)

 • objektu = produkt nebo služba (Ekoskopický výzkum = zkoumáme ekonomické faktory, které se dají určit, tj. cena, kvalita a množství)

 

Tržní prostředí

Každý trh má subjekty (podniky, stát, domácnosti a rozpočtové či příspěvkové organizace) a objekty trhu.

Stát reprezentuje např. Czech Trade, Czech Invest (přitahuje investory a napomáhá, aby sem investovali, ministerstvo financí, atd.)

objekty trhu = půda, práce, kapitál, informace

 

—————

Zpět