Etiketa a společenský protokol (od Alenky)

14.03.2011 16:51

 

ETIKETA A SPOLEČENSKÝ PROTOKOL

Povinná iteratura

Neumayer, G. Obchodní korespondence – dopisy, e-maily, faxy. Jak přesvědčivě písemně komunikovat a vyvarovat se chyb. Grada 2006

Mathé I, Špaček L. Etiketa Praha. BB/art, 2005

Šroněk, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha. Nakladatelství Karolinum, 2002.

 

Doporučená literatura:

Šťastný V. a kol. autorů - Etiketa aneb Společenské chování v profesním styku, Aspi Publishing, 2005. ISBN 80-7353-111-0

Dryton, B. Jak psát obchodní dopisy. Computer Press

Gullová, Mullerová. Společenský styk a diplomatický protokol. Praha VŠE 2000

Brázdová, D . Zásady společenského chování Praha ROAD 1991

 

Etiketa = souhrn pravidel chování jednotlivců a vše co k tomu patří

 

Společensky je významná:

 • žena

 • starší

 • nadřízený


 

Dr. Jiří Stanislav Guth – Jankovský – zakladatel Etiky

Základní projevy společenského styku:

Pozdrav

 • je to nejsnadnější projev zdvořilosti, úcty, přátelství a pocty.

 • je součástí prvního dojmu

 • je začátkem i koncem jednání s jinými osobami

 

Zkratky:

P.F. – POUR FÉLICITÉR – BLAHOPŘÁNÍ

P.R. - POUR REMEREIÉR – PODĚKOVÁNÍ

P.P. – POUR PRESENTER – PŘEDSTAVENÍ SE

P.P.P. – POUR PRENDRE PART – PROJEV SOUSTRASTI

P.R.V. – POUR FAIRE VISITE – OHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVY

R.S.V.P - ODPOVĚZTE PROSÍM

P.S . - POST SCRIPTUM – DODATEK

P.P.S. - POST POST SCRIPTUM – JEŠTĚ PO DODATKU


 

TELEFONOVÁNÍ

 • vhodnost doby telefonování

 • pokud telefonujeme déle, zeptáme se zda nevyrušujeme

 • zvonění je nejlepší tzv. diskrétní – při pohybování se na veřejnosti a ve veřejných dopravních prostředcích

 • Mobilní telefon – ne v divadle u lékaře, letadle , konferenci a při společenských událostech

 

Současné fenomény agrese:

 • mobbing

 • šikana

 

www.ladislavspacek.cz

www.zena-in.cz

https://encyklopedia.cz


 


 

—————

Zpět