Vítejte na mém webu

 

Státnice aneb jak se stát bakalářem

Bc. Šárka Bajzíková

 

Většina vysokoškolsky vzdělaných lidí mi dá za pravdu, když řeknu, že státnice jsou pouhou fraškou, která ukončuje ty roky trápení, které jsme se před lety sami rozhodli podstoupovat. Na začátku stála ona ušlechtilá touha získat od života trochu víc. Nebýt pouhý průměr. Mít lepší plat, lepší práci, vyšší postavení, vytrhnutí ze stereotypu, poznat kopec nových lidí se stejně fantasmagorickými ideály jako vy a hlavně, mít už konečně ten proklatý titul v kapse.

 

Na známky se sice nehrajem, ale kdyby to šlo se samýma jedničkama, vůbec by to nebylo na škodu. Jenže on se v průběhu studia skoro vždy najde nějaký blbec, který se zeptá na nějakou záludnou otázku, kterou buď vůbec nepochopíte nebo na ni neznáte odpověď, což se snažíte zamaskovat všemi možnými způsoby. Třeba tak, že požádáte o zopakování otázky, nebo že zopakujete otázku vy sám abyste se ujistil zda ji správně pochopil, nebo budete dělat že přemýšlíte a vydávat ze sebe zvuky typu „ehm“ a „ááá“ a doufat, že tato slovní vata odvede pozornost od podstaty věci, nebo se budete snažit odvést pozornost od dané otázky povídáním o něčem úplně jiném a nebo narovinu přiznáte, že vlastně nemáte vůbec tušení, na co se vás zkoušející ptal. Samozřejmě toto přiznání znamená vaše osobní selhání, které vás nezřídka oddělí od toho hezky vypadajícího červeného diplomu, na jehož výsledky se ale stejně nikdy nikdo neptá.

 

Zkoušky jsou boj a státnice jsou pak boj několikanásobný, protože na tom popravišti vašich osobních dějin je o několik zkoušejících víc. Do posledního okamžiku doufáte, že papírky s čísly, které si budete tahat a které určí váš další úspěch či neúspěch budou alespoň trochu průhledné, a že by k vám osud po těch letech krutého týrání mohl být konečně alespoň trochu shovívavý nebo dokonce snad i milosrdný. Přátelé, chci vás ujistit, že se tak nestane, pokud zrovna neoplýváte nadpřirozenýma schopnostma, nemáte dlouhé černé vlasy a nepocházíte z Jižní Moravy. Proč? To nevím, ale je to tak. Jediný tip, který mi to černovlasné stvoření z Jižní Moravy dalo, bylo: „Soustřeď se na čísla, která si chceš vytáhnout!“ Já se sice soustředila, ale asi špatně. Navíc nejsem černovlasá, a mým domovem je sice Morava, ale Severní.

 

Cesta k vytouženému titulu je strastiplná a trnitá. Na jejím konci se však dostaví blažený pocit a všechna ostatní dramata se budou zdát jako prkotiny v porovnání k tomu, že jste právě pokořili pomyslný akademický Everest.

 

Jelikož je červen za mnou, mohu čestně prohlásit, že euforie z úspěšně složených státnic trvala celých pět hodin, a to od vyhlášení výsledků až po ukončení čtyřhodinové zpáteční cesty domů. Jenže bude mi tohle stačit? Co je to vlastně ten bakalář? Zní to totiž skoro jako popelář. Tak tohle jsem chtěla? Kvůli tomu jsem se tři roky dřela? Abych zažila pouhých pět hodin osobní slávy?

 

A tak stejně zjišťuju že bakalář nebakalář, pořád jsem stejný průměr, plat mám stejný, práci pořádně nestihám, o nějakém vyšším společenském postavení ve firmě nemůže být ani řeč, stereotypu učení jsem si užila víc než dost, takže vlastně jediné, co mi z mých ideálů zbylo, je kopec známých a pár přátelství s několika bezvadnýma lidičkama. Takže vlastně mohu hrdě prohlásit, že to celé stálo za to. Děkuji přátelé.

 

Vaše Bc. Š. B.

 

 


Novinky

Marketingový mix (Mirošníková)

30.05.2011 20:11
  1. Historie marketingového mixu   První zmínky o marketingovém mixu pochází ze 40.let 20.století od Jamese Cullitona. Později se jednotlivými složkami marketingu zabýval Richard Clewet, jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci (Promotion)....

—————

Lidské zdroje

30.05.2011 20:07
lidské zdroje (Mendová).PDF (291 kB)  

—————

Procesy odehrávající se v týmu (Mirošníková)

30.05.2011 20:06
  Úvod   Tato práce aplikuje týmovou spolupráci a její procesy na cestovní kancelář HRG Czech Republic, ve které již sedmým rokem pracuji. První tři roky jsem pracovala jako cestovní konzultant a nyní jsem vedoucí oddělení Business Travel, kde mám na starosti tým letenkářů...

—————

Produktová politika a strategie (Helešicová)

30.05.2011 20:04
  Úvod Tato seminární práce, čerpající z hlavního literárního zdroje od autorky Dagmar Jakubíkové – Strategický marketing. Strategie a trendy, je zaměřená na téma produktová politika a strategie. Ve svém obsahu popisuje a analyzuje jednotlivé konkrétní oblasti, jež jsou součástí...

—————

Mocenské vztahy v rámci organizace (Farská)

30.05.2011 12:15
  Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. Etický kodex manažera 3 2.1 Delegování 4 2.1.1 Význam delegování 4 2.1.2 Cíle delegování 5 2.1.3 Problémy při delegování 5 2.1.4 Příklad úspěšného delegování 6 2.2 Vztahová patologie v rámci organizace 7 2.2.1 Mobbing 7 2.2.2 Bossing 9 2.2.3...

—————

Strategický marketing 2 (od Alenky)

11.04.2011 13:56
  3. Proces strategického řízení a vztah mezi ním a strategickým marketingem   Proces strategického řízení má tři základní etapy: Plánování definování současného poslání, cílů a zdrojů analýza prostředí identifikace příležitostí a...

—————

Základy podnikání (od Alenky)

14.03.2011 16:52
  ZÁKLADY PODNIKÁNÍ   Význam a funkce obchodu Retailing soubor moderních forem a metod maloobchodu spotřebním zbožím Obchod je realizován v síti prodejen Vznik obchodu – potřeba prostředníka pro ekonomické transakce obchod je...

—————

Etiketa a společenský protokol (od Alenky)

14.03.2011 16:51
  ETIKETA A SPOLEČENSKÝ PROTOKOL Povinná iteratura Neumayer, G. Obchodní korespondence – dopisy, e-maily, faxy. Jak přesvědčivě písemně komunikovat a vyvarovat se chyb. Grada 2006 Mathé I, Špaček L. Etiketa Praha. BB/art, 2005 Šroněk, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské...

—————

Strategický marketing (od Alenky)

14.03.2011 16:50
  STRATEGICKÝ MARKETING   Marketingové řízení v kontextu strategického řízení   Podstata podnikání a podnikatelské koncepce   Podnikání = soustavná činnost, kterou podnikatel uskutečňuje soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za...

—————

Strategický marketing (od Evky)

14.03.2011 16:46
  Podnikanie a podnikateľské koncepcie Def.: podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Zisk – sa dosahuje uspokojovaním potrieb zákazníkov   Podnikové koncepcie Rozlišujeme niekoľko...

—————