Archiv článků

Hodnocení podniku (Hajnová)

23.10.2010 14:08
Hodnoceni_podniku_Hajnova.doc (255,5 kB)

—————

Finanční analýza (Hybš)

05.10.2010 20:28
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Finanční analýza       Úvod Finanční analýza   Finanční analýza je nástrojem pro ekonomické řízení podniku a pro určení úrovně hospodaření podniku. K hodnocení finanční...

—————

Finanční výkazy (Brzybohatá)

16.09.2010 21:41
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Finanční výkazy       Úvod ROZVAHA Pro rozvahovou rovnici, tzv. základní bilanční rovnici, vždy platí, že AKTIVA se rovnají s PASIVY. AKTIVA (majetek) podniku – zpravidla jsou...

—————

Manažerské účetnictví (Helešicová)

13.09.2010 11:20
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Manažerské účetnictví       Úvod Manažerské účetnictví se zabývá poskytováním ekonomických informací, které potřebuje vedení podniku pro rozhodování a kontrolu ekonomického vývoje. Jde o soubor...

—————

Kalkulační systém (Mendová)

16.08.2010 10:11
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Kalkulačí systém       Úvod Pojmy „kalkulace“ nebo „kalkulovat“ používáme v denní praxi velmi často. Máme přitom zpravidla na mysli rozumovou úvahu, propočet všech očekávaných výdajů, které vynaložíme při...

—————

Oceňování podniku (Zidková)

02.07.2010 09:05
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Oceňování podniku       Úvod Tato seminární práce se specializuje na možnosti oceňování podniku a s tím související přístupy oceňování. V práci jsem se podrobněji věnovala popisu jednotlivých metod při oceňování. ...

—————

Techniky podnikového účetnictví (Nečásková)

02.07.2010 08:57
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Techniky podnikového účetnictví       Úvod K tomu, aby firma byla ve své podnikající činnosti úspěšná, musí dosahovat zisku. Obecně se zisk počítá jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Aby ziskovost byla možná, je zapotřebí...

—————

Proces řízení nákladů - metoda ABC (Mirošníková)

02.07.2010 08:54
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Proces řízení nákladů - metoda ABC       Úvod Procesní řízení nákladů - Activity Based Costing – ABC   Activity Based Costing (dále jen ABC) je účetnická technika, která dovoluje organizaci určit aktuální náklady spojené...

—————

Finanční strategie (Mádrová)

07.06.2010 21:46
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Finanční strategie a finanční politiky       Úvod - Co je podniková strategie Mottem každé společnosti či podniku je či by měl být plán s vizí dosáhnout strategických cílů stanovených na počátku každého...

—————

Strategický finanční plán (Pacalová)

07.06.2010 21:38
Studijní předmět: Finanční management II. Téma: Strategický finanční plán       Úvod Plánování je vedle kontroly, tvorby manažerských rozhodnutí a ocenění firemní výkonnosti hlavním úkolem manažerského účetnictví, důležitým pro efektivní...

—————