Archiv článků

Marketingový mix (Mirošníková)

30.05.2011 20:11
  1. Historie marketingového mixu   První zmínky o marketingovém mixu pochází ze 40.let 20.století od Jamese Cullitona. Později se jednotlivými složkami marketingu zabýval Richard Clewet, jednalo se o produkt (Product), cenu (Price), distribuci (Distribution) a propagaci (Promotion)....

—————

Lidské zdroje

30.05.2011 20:07
lidské zdroje (Mendová).PDF (291 kB)  

—————

Procesy odehrávající se v týmu (Mirošníková)

30.05.2011 20:06
  Úvod   Tato práce aplikuje týmovou spolupráci a její procesy na cestovní kancelář HRG Czech Republic, ve které již sedmým rokem pracuji. První tři roky jsem pracovala jako cestovní konzultant a nyní jsem vedoucí oddělení Business Travel, kde mám na starosti tým letenkářů...

—————

Produktová politika a strategie (Helešicová)

30.05.2011 20:04
  Úvod Tato seminární práce, čerpající z hlavního literárního zdroje od autorky Dagmar Jakubíkové – Strategický marketing. Strategie a trendy, je zaměřená na téma produktová politika a strategie. Ve svém obsahu popisuje a analyzuje jednotlivé konkrétní oblasti, jež jsou součástí...

—————

Mocenské vztahy v rámci organizace (Farská)

30.05.2011 12:15
  Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. Etický kodex manažera 3 2.1 Delegování 4 2.1.1 Význam delegování 4 2.1.2 Cíle delegování 5 2.1.3 Problémy při delegování 5 2.1.4 Příklad úspěšného delegování 6 2.2 Vztahová patologie v rámci organizace 7 2.2.1 Mobbing 7 2.2.2 Bossing 9 2.2.3...

—————

Strategický marketing 2 (od Alenky)

11.04.2011 13:56
  3. Proces strategického řízení a vztah mezi ním a strategickým marketingem   Proces strategického řízení má tři základní etapy: Plánování definování současného poslání, cílů a zdrojů analýza prostředí identifikace příležitostí a...

—————

Základy podnikání (od Alenky)

14.03.2011 16:52
  ZÁKLADY PODNIKÁNÍ   Význam a funkce obchodu Retailing soubor moderních forem a metod maloobchodu spotřebním zbožím Obchod je realizován v síti prodejen Vznik obchodu – potřeba prostředníka pro ekonomické transakce obchod je...

—————

Etiketa a společenský protokol (od Alenky)

14.03.2011 16:51
  ETIKETA A SPOLEČENSKÝ PROTOKOL Povinná iteratura Neumayer, G. Obchodní korespondence – dopisy, e-maily, faxy. Jak přesvědčivě písemně komunikovat a vyvarovat se chyb. Grada 2006 Mathé I, Špaček L. Etiketa Praha. BB/art, 2005 Šroněk, I. Diplomatický protokol a praktické otázky společenské...

—————

Strategický marketing (od Alenky)

14.03.2011 16:50
  STRATEGICKÝ MARKETING   Marketingové řízení v kontextu strategického řízení   Podstata podnikání a podnikatelské koncepce   Podnikání = soustavná činnost, kterou podnikatel uskutečňuje soustavně, samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za...

—————

Strategický marketing (od Evky)

14.03.2011 16:46
  Podnikanie a podnikateľské koncepcie Def.: podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná samostatne podnikateľom vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Zisk – sa dosahuje uspokojovaním potrieb zákazníkov   Podnikové koncepcie Rozlišujeme niekoľko...

—————