Vítejte na mém webu

 

Státnice aneb jak se stát bakalářem

Bc. Šárka Bajzíková

 

Většina vysokoškolsky vzdělaných lidí mi dá za pravdu, když řeknu, že státnice jsou pouhou fraškou, která ukončuje ty roky trápení, které jsme se před lety sami rozhodli podstoupovat. Na začátku stála ona ušlechtilá touha získat od života trochu víc. Nebýt pouhý průměr. Mít lepší plat, lepší práci, vyšší postavení, vytrhnutí ze stereotypu, poznat kopec nových lidí se stejně fantasmagorickými ideály jako vy a hlavně, mít už konečně ten proklatý titul v kapse.

 

Na známky se sice nehrajem, ale kdyby to šlo se samýma jedničkama, vůbec by to nebylo na škodu. Jenže on se v průběhu studia skoro vždy najde nějaký blbec, který se zeptá na nějakou záludnou otázku, kterou buď vůbec nepochopíte nebo na ni neznáte odpověď, což se snažíte zamaskovat všemi možnými způsoby. Třeba tak, že požádáte o zopakování otázky, nebo že zopakujete otázku vy sám abyste se ujistil zda ji správně pochopil, nebo budete dělat že přemýšlíte a vydávat ze sebe zvuky typu „ehm“ a „ááá“ a doufat, že tato slovní vata odvede pozornost od podstaty věci, nebo se budete snažit odvést pozornost od dané otázky povídáním o něčem úplně jiném a nebo narovinu přiznáte, že vlastně nemáte vůbec tušení, na co se vás zkoušející ptal. Samozřejmě toto přiznání znamená vaše osobní selhání, které vás nezřídka oddělí od toho hezky vypadajícího červeného diplomu, na jehož výsledky se ale stejně nikdy nikdo neptá.

 

Zkoušky jsou boj a státnice jsou pak boj několikanásobný, protože na tom popravišti vašich osobních dějin je o několik zkoušejících víc. Do posledního okamžiku doufáte, že papírky s čísly, které si budete tahat a které určí váš další úspěch či neúspěch budou alespoň trochu průhledné, a že by k vám osud po těch letech krutého týrání mohl být konečně alespoň trochu shovívavý nebo dokonce snad i milosrdný. Přátelé, chci vás ujistit, že se tak nestane, pokud zrovna neoplýváte nadpřirozenýma schopnostma, nemáte dlouhé černé vlasy a nepocházíte z Jižní Moravy. Proč? To nevím, ale je to tak. Jediný tip, který mi to černovlasné stvoření z Jižní Moravy dalo, bylo: „Soustřeď se na čísla, která si chceš vytáhnout!“ Já se sice soustředila, ale asi špatně. Navíc nejsem černovlasá, a mým domovem je sice Morava, ale Severní.

 

Cesta k vytouženému titulu je strastiplná a trnitá. Na jejím konci se však dostaví blažený pocit a všechna ostatní dramata se budou zdát jako prkotiny v porovnání k tomu, že jste právě pokořili pomyslný akademický Everest.

 

Jelikož je červen za mnou, mohu čestně prohlásit, že euforie z úspěšně složených státnic trvala celých pět hodin, a to od vyhlášení výsledků až po ukončení čtyřhodinové zpáteční cesty domů. Jenže bude mi tohle stačit? Co je to vlastně ten bakalář? Zní to totiž skoro jako popelář. Tak tohle jsem chtěla? Kvůli tomu jsem se tři roky dřela? Abych zažila pouhých pět hodin osobní slávy?

 

A tak stejně zjišťuju že bakalář nebakalář, pořád jsem stejný průměr, plat mám stejný, práci pořádně nestihám, o nějakém vyšším společenském postavení ve firmě nemůže být ani řeč, stereotypu učení jsem si užila víc než dost, takže vlastně jediné, co mi z mých ideálů zbylo, je kopec známých a pár přátelství s několika bezvadnýma lidičkama. Takže vlastně mohu hrdě prohlásit, že to celé stálo za to. Děkuji přátelé.

 

Vaše Bc. Š. B.

 

 


Novinky

14. Cílové skupiny (Šalda)

02.06.2011 18:13
  14. Cílové skupiny   Kupní chování = ty složky chování zákazníka, které se týkají jeho projevů na trhu, jejich příčin i jejich následků = proč a jak zákazníci získávají a užívají zboží, služby, jak je odkládají, přestávají užívat. 1) rozpoznání problému –...

—————

14 Cílové skupiny (Pavlásková)

31.05.2011 11:20
  14. Cílové skupiny   Segmentace spotřebitelských trhů – koho budeme oslovovat, členění dle rozdělení dle kritérií: Geografické            ...

—————

15 Cíle a strategie marketingové komunikace (Pavlásková)

31.05.2011 11:19
  15. Cíle a strategie marketingové komunikace Doporučení pro komunikaci se sdělovacími prostředky Při jednání s novináři buďte struční a konkrétní, vystupujte klidně a důvěryhodně. Někdy právě více zaujme nonverbální komunikace než samotné sdělení. ...

—————

24 Chování jednotlivce v organizaci (Mirošníková)

31.05.2011 10:23
24 Chování jednotlivce v organizaci.doc (610,5 kB)

—————

19 Direct marketing (Mirošníková)

30.05.2011 20:25
  19. Direct marketing Internetová komunikace, nové trendy v marketingové komunikaci, výhody a nevýhody přímého prodeje, využití nových technologií v marketingu, E-marketing, E-commerce, B2B, B2C, C2C, internetové reklamní systémy, emailová reklama, kodex pravidel etikety...

—————

18 Podpora prodeje (Mirošníková)

30.05.2011 20:24
  18 Podpora prodeje Vymezení a význam podpory prodeje v marketingové komunikaci, osobní prodej, komunikace v místě prodeje, výstavy a veletrhy, analýza chování konečného spotřebitele, teorie přímého prodeje, multilevel marketing   Podpora prodeje, osobní prodej, komunikace v...

—————

17 Reklama, reklamní strategie (Mirošníková)

30.05.2011 20:22
    17 Reklama, reklamní strategie Cíle, nástroje, prostředky a systémy řízení reklamy, reklamní trh, sponsoring, výzkum reklamy, psychologie reklamy, Public Relations v CR, pozitivní a negativní publicita, teorie skryté reklamy, hlavní nástroje PR, krizový marketing, marketingové...

—————

Úvod do ekonomie (Mirošníková)

30.05.2011 20:21
  Úvod do ekonomie   Ekonomie studuje chování jednotlivců, je to věda o lidském chování a společenské realitě Ekonomie je věda společenská a využívá poznatků psychologie, sociologie, demografie, hospodářského zeměpisu, historie, marketingu,...

—————

Komunikační rozpočet (Bajzíková)

30.05.2011 20:18
  16. Komunikační rozpočet   Metody jeho tvorby, financování systémů vnitřní a vnější komunikace, specifika komunikace s veřejností, faktory ovlivňující rozpočet, mediální plánování, masová komunikace, metody a modely komunikace   Proces marketingové komunikace odpovídá procesu...

—————

Založení s.r.o. (Mirošníková)

30.05.2011 20:13
s.r.o. (Mirošníková).doc (121,5 kB)

—————